Salut för den nya prinsen!

Den  3 mars i skillingaryd välkomnade smålands karoliner den nya prinsen Oskar till världen med kanon salut !
Den 3 mars i skillingaryd välkomnade smålands karoliner den nya prinsen Oskar till världen med kanon salut !