Karolin, marsche – öfverallt

Under den parollen har
smålandskarolinerna erövrat mången uppvisningsarena, även utomlands exempelvis:
Ryssland, Ukraina, Frankrike och USA, när de helt tidsenligt utrustade,
taktfast stampande marscherar upp, fäller pikarna, ger fyr med musköterna och
styckena (kanonerna) och anfaller till ropet “gå på bussar´´.

Grundare och befälhavare av Smålands Karoliner är Roland Sandberg.
Smålands Karoliner etablerades 1973 i samband med Norra Småland infanteriregemente firade sitt 350 – årsjubileum. Några av regementets reservofficerare bestämde sig för att uppvakta regementet genom förevisning av karolinerexercis i tidstrogen utrustning och tillhörande rekvisita. Sedan dess
har framgångarna fortsatt med många uppskattade föreställningar på skiftande
arenor och av skilda slag. I truppen ingår officerare, spel, fanvakt,
pikenerare, musketerare, grenadjärer och artillerister. I föreningen ingår även
en stor tross som består av kvinnor, barn, smed, fältskär med flera.

Smålands Karoliner har till syfte att genom förevisning av karolinerexercis i tidsenlig
utrustning och på annat sätt medverka till ökad kännedom om den karolinska
tiden i Sverige. Framför allt ska dåtidens beväpning, utrustning i övrigt
fältförhållanden belysas. Föreningen skall även genom kulturhistorisk
medverkan, i forskning och arbete, bidra till ökade kunskaper om vad som försiggick
och hände i vårt land under den karolinska tiden. Särskilt intresse ägnas
karolinernas och deras familjers leverne. Föreningens motto är: “Gör ett
stycke kulturhistoria levande´´.

Det mesta av utrustningen som truppen medför har medlemmarna själva tillverkat. Så är exempelvis fallet med regementsfanorna, kanonerna, de så kallade 3 – pundiga styckena, kvarnvagnen, fältsmedjan, trossvagnen och pukvagnen enligt “Möllerheims beskrivning från 1716´´. Ett annat exempel är manskapsvärjorna m/1685. Föreningen äger även
landskapsuniformer m/1683 för alla regementen i sverige.

Bliderna över och under är från Moskva 5/4-2001

Stockholms slott, sista högvakten för I12.