Mönstra på! är Smålands Karoliners senaste filmproduktion och är en rekryteringsfilm för dig som är sugen på att kliva in i leden.

När det inte blev några publika nationaldagsfirande år 2020 gjorde föreningen en satsning och sände live från ett eget firande vid ridhuset på Ränneslätt i Eksjö. 

En medaljceremoni på Trianon i Eksjö luciadagen 2020 där fälttygmästaren delade ut medaljen Tapperhet i fält till två riktiga kamrater.

Det gamla artilleriet var uttjänt och eldrören behövde bytas ut. Här visar vi upprustningen av det nya artilleriet från gjutning till skjutning.