Karolin, marsche - öfverallt!

Under den parollen har smålandskarolinerna erövrat mången uppvisningsarena, även utomlands exempelvis: Ryssland, Ukraina, Frankrike och USA, när de helt tidsenligt utrustade, taktfast stampande marscherar upp, fäller pikarna, ger fyr med musköterna och styckena (kanonerna) och anfaller till ropet ”gå på bussar”.

Grundare och befälhavare (fram till 2020) av Smålands Karoliner är Roland Sandberg.
Smålands Karoliner etablerades 1973 i samband med att Norra Smålands infanteriregemente firade sitt 350-årsjubileum. Några av regementets reservofficerare bestämde sig för att uppvakta regementet genom förevisning av karolinerexercis i tidstrogen utrustning och tillhörande rekvisita. Sedan dess har framgångarna fortsatt med många uppskattade föreställningar på skiftande
arenor och av skilda slag. I truppen ingår officerare, spel, fanvakt,
pikenerare, musketerare, grenadjärer och artillerister. I föreningen ingår även
en stor tross som består av kvinnor, barn, smed, fältskär med flera.

Smålands Karoliner har till syfte att genom förevisning av karolinerexercis i tidsenlig utrustning och på annat sätt medverka till ökad kännedom om den karolinska tiden i Sverige. Framför allt ska dåtidens beväpning, utrustning i övrigt
fältförhållanden belysas. Föreningen skall även genom kulturhistorisk
medverkan, i forskning och arbete, bidra till ökade kunskaper om vad som försiggick och hände i vårt land under den karolinska tiden. Särskilt intresse ägnas karolinernas och deras familjers leverne.

Föreningens motto är: ”Gör ett stycke kulturhistoria levande”.

Det mesta av utrustningen som truppen medför har medlemmarna själva tillverkat. Så är exempelvis fallet med regementsfanorna, kanonerna, de så kallade 3-pundiga styckena, kvarnvagnen, fältsmedjan, trossvagnen och pukvagnen enligt ”Möllerheims beskrivning från 1716”. Ett annat exempel är manskapsvärjorna m/1685.

Föreningen äger även landskapsuniformer m/1683 för alla regementen i Sverige.