Anlita oss

Föreningen Smålands Karoliner har som motto att ”göra ett stycke militärhistoria levande”.

Vi anlitas av olika organisationer såsom föreningar, företag och myndigheter för att rama in olika event och besök.

Det vi kan erbjuda är bland annat en uppvisning av exercis från början av 1700-talet, anfall på karolinskt manér med värjor, musköter och pikar, fältläger med bland annat tross och smedja. Vi har även pukvagn och kvarnvagn som normalt sett dras och betjänas av hästar.

Fältlägret brukar vara välbesökt under våra uppvisningar då vi har mycket aktiviteter för både barn och vuxna där. Som exempel kan du hjälpa smeden att hålla ässjan varm, gjuta muskötkulor, smida, laga mat, besöka fältapoteket, få en lektion om hur man hanterar den fem meter långa piken och hur man skyddar sig med den mot ett anfallande kavalleri m.m.

Vårt nyrenoverade artilleri i form av sex tre-pundiga kanoner och en mörsare är ypperliga som startskott vid olika tävlingsevenemang. Artilleriet är i en klass för sig och är populärt vid invigningar och saluteringar.

Föreningen äger också landskapsfanor och landskapsuniformer över alla regementen i Sverige.

För att anlita oss och för prisförfrågningar kontaktar du vår ordförande. Kontaktuppgifter hittar du under fliken ”Kontakta oss”